TH
EN

ยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการเงินตราล้านช้าง

จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทย จากเส้นทางการค้าในอาณาจักล้านช้าง

ยินดีต้อนรับสู่นิทรรศการเงินตราล้านช้าง

จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทย จากเส้นทางการค้าในอาณาจักล้านช้าง

เกี่ยวกับเรา

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทยที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อาคารพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นอาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 จนหมดสัญญาเช่าที่ราชพัสดุใน พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์จึงปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย โดยเฉพาะเงินตราท้องถิ่นของภาคอีสาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าและสังคมของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่อดีตกับปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์
เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาจากตราประทับบนเงินฮ้อย เงินตราท้องถิ่นอีสาน มีลักษณะที่ถูกตีความจากหลายความเชื่อ รวมถึง นาค ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของคนอีสาน

เวลาทำการ

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
(หยุดวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
อัตราค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป บัตรราคา 50 บาท
เด็ก/นักเรียน อายุ 10-18 ปี บัตรราคา 20 บาท
บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม : ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
เกี่ยวกับเรา

พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนศรีจันทร์ในย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองขอนแก่น เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทยที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อาคารพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เดิมเป็นอาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2511 จนหมดสัญญาเช่าที่ราชพัสดุใน พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์จึงปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเงินตราไทย โดยเฉพาะเงินตราท้องถิ่นของภาคอีสาน ซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจการค้าและสังคมของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตั้งแต่อดีตกับปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์
เป็นสัญลักษณ์ที่นำมาจากตราประทับบนเงินฮ้อย เงินตราท้องถิ่นอีสาน มีลักษณะที่ถูกตีความจากหลายความเชื่อ รวมถึง นาค ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อพื้นถิ่นดั้งเดิมของคนอีสาน

วันและเวลาทำการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา  08.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
(หยุดวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์)
อัตราค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป บัตรราคา 50 บาท
เด็ก/นักเรียน อายุ 10-18 ปี บัตรราคา 20 บาท
บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม : ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี

บริการของเรา :

pointer
×

นายฮ้อย

“เราเดินทางต้อนฝูงวัวฝูงควายผ่านมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ ซื้อหาวัวควายจากหมู่บ้านต่างๆ รวบรวมมาจนเป็นฝูงใหญ่ เพื่อมุ่งหน้าไปขายยังตลาดวัวควายต่างบ้านต่างเมืองที่ให้ราคาดีกว่า ระหว่างทางมีสินค้าอะไร ก็เอาสินค้าจากบ้านเมืองก่อนหน้าแลกหาเอามาไว้กินไว้ใช้ด้วย เรามีเกลือก็เอาไปแลกข้าว เรามีข้าวก็เอาไปแลกปลาร้า ฯลฯ กว่าจะมาเป็นนายฮ้อยคุมกองคาราวานแบบนี้ได้ เราก็ต้องมีวิชาคาถาอาคมพอตัว ทั้งเอาไว้ป้องกันโจรป่าห้าร้อย และยังต้องมีวิชาหมอสมุนไพรเอาไว้รักษาผู้คนของเราด้วย”

pointer
×

พ่อค้าอยุธยา เงินตราน้ำหนักแน่นอน

“เงินพดด้วงของเรา มีมาตรฐาน น้ำหนักเงินแน่นอน ดูตรานี่ซิ มีทั้งตราแผ่นดิน และตราประจำรัชกาล ประทับรับรองมูลค่าและน้ำหนัก จะใช้ซื้ออะไรก็สะดวกไม่ต้องเอามาชั่งน้ำหนักเงินดูว่า เท่ากับราคาสินค้าหรือไม่ เงินพดด้วงของเรา เนื้อเงินดีกว่าเงินตราของคนอื่นนะ”

pointer
×

พ่อค้าอยุธยาขายผ้า

“ผ้าเนื้อดี ลายสวยๆ แบบนี้ ส่งตรงข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอินเดีย เจ้านายชั้นสูงในราชสำนักอยุธยาของเราก็ใช้ผ้าคล้ายแบบนี้ บางครั้งก็ให้เขียนลายส่งไปสั่งให้ทำกันที่อินเดียเลยทีเดียว”

pointer
×

พ่อค้าล้านนา

“ล้านนากับล้านช้างก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ของล้านช้าง ก็เคยครองเมืองเชียงใหม่ของเราก่อนที่จะกลับมาครองล้านช้างต่อจากพระราชบิดา ล้านนากับล้านช้างจึงมีอะไรคล้ายๆ กันหลายอย่าง เช่น ภาษา ตัวอักษร ศิลปะ การดำรงชีวิต”

pointer
×

พ่อค้าจีนยืนกับล่อขนสินค้า

“ใบชาชั้นดี มาจากไร่บนเขาสูงยูนนาน บรรทุกมาบนหลังล่อ ล่อเดินมาตามภูเขามาให้ได้ซื้อหากันถึงที่นี่ ขายหมดแล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับก่อนที่ฤดูฝนจะมาอีกครั้ง”

pointer
×

พ่อค้าจีนถือเครื่องถ้วย

“เครื่องถ้วยสมัยหมิงแบบนี้ เป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบ ช่างจีนของเราสามารถเคลือบสีได้หลายสี แต่ใช้สีน้ำเงิน ขาว เป็นหลัก ลองมาชมดูซิ น้ำหนักเบา เคาะเสียงกังวาน เนื้อกระเบื้องบาง ลวดลายสวยงามอ่อนช้อยแบบนี้แหละ รับประกันได้ว่า ไม่มีช่างที่ไหนทำได้แบบนี้”

pointer
×

แม่ค้าล้านช้าง

“ปีๆ หนึ่งก็จะมีพ่อค้าต่างถิ่นมาค้าขายกันช่วงเดียวนี่แหละ เพราะกว่าจะเดินทางมาจากยูนนาน ล้านนา อยุธยา ข้ามเขาข้ามน้ำกันมา นี่ก็ใช้เวลากันเป็นเดือนๆ ต้องรอหมดฤดูฝนก่อน ถึงจะออกเดินทางมากันได้ ปักหลักซื้อขายสินค้ากันอยู่ซักเดือนถึงเดือนกึ่งก็ต้องเดินทางกลับกันแล้ว ส่วนพี่น้องฝั่งโน้นที่ข้ามแม่น้ำโขงมา เราก็เดินทางไปมาหาสู่กันเป็นประจำอยู่แล้ว”

pointer
×

พ่อค้าล้านช้างคนถืองาช้าง

“เราข้ามน้ำโขงมาจากราชธานีหลวงพระบาง มีงาช้างเป็นสินค้าสำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการของพ่อค้าต่างถิ่น ชื่อกรุงศรีสัตนาคนหุต แปลว่า ช้างล้านตัว ก็บอกอยู่แล้วว่า เรามีช้างมากขนาดไหน งาช้างงามๆ แบบนี้ มีให้เลือกหากันได้ที่นี่เท่านั้น”

pointer
×

คนร่วมขบวนแห่

“ข้าเป็นหนึ่งในข้าโอกาสที่กษัตริย์ล้านช้างได้นำมาถวายพระธาตุพนมไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อ ตั้งครอบครัวอยู่ในที่ดินที่เป็นสมบัติของวัด ช่วยกันทำนาทำไร่ เพื่อนำมาบำรุงพระภิกษุในวัด และช่วยดูแลวัดให้เรียบร้อยตามที่พระผู้ใหญ่สั่งการ ข้าโอกาสอย่างเราจะสืบทอดหน้าที่กัน ชั่วลูกชั่วหลานต่อไปตราบนานเท่านาน”

pointer
×

เจ้าเมือง

“พระธาตุพนมองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์นัก พระโพธิสารราช กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านช้างของเราเคยเสด็จฯ ข้ามแม่น้ำโขงจากหลวงพระบางอันเป็นราชธานี ไปนมัสการและบูรณะองค์ พระธาตุ และได้อุทิศข้าโอกาส หรือกลุ่มคนให้เป็นสมบัติของวัด เพื่อปรนนิบัติรับใช้พระภิกษุและคอยดูแลรักษาพระธาตุพนม”

7 สิ่งต้องชม

พิพิธภัณฑ์ในเครือ