ปักหมุด
เที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ

พบกิจกรรมการแสดงมากมาย
เลิศลิ้มชิมรส อาหารเหนือจรดใต้

ณ บริเวณถนนศรีจันทร์
หน้าพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.